Pod Javorníkem 1043, CZ - 756 54 Zubří, tel: 571 658 699
Bližší informace o nástrojích a objednávky na: hist.nastroje@seznam.cz, hist.nastroje@gmail.com

Moldánky (čtyřhlasé dudy)

Hudební nástroj užívaný v 17. a 18. století. Uvádí ho M. Praetorius pod názvem "Dudey" a vyskytuje se na četných ikonografických pramenech (mimo jiné na obrazech vlámských malířů). V Čechách je doložen dvěma muzejními exempláři.

Melodická píšťala má sedm nebo osm hmatových otvorů, což při použití zavřeného prstokladu umožňuje hrát diatonickou řadu v rozsahu oktávy, případně nony. Tři bordunové píšťaly jsou vsazené do společného vývodu. Lze je přeladit o jeden tón výš - to umožňuje hru v dórské tónině nebo výměnu melodické píšťaly pro jiné ladění.

Úzké válcové vrtání píšťal a jednoplátkový strojek dává nástroji tichý, komorní zvuk. Zásobní měch je vyroben z hladké přírodní kůže bez srsti. Nástroj je vybaven čerpacím měchem. Podle dochovaných muzejních exemplářů a ikonografických pramenů jsou dřevěné díly ve spojích opatřeny kovovými nebo kostěnými kroužky, případně zdobené cínovou intarzií.

Ladění:
G dur (Tónová řada: f#-g1 nebo g-a1; Ladění bordunů: G/A-d/e-g/a).

Další ladění:
G moll, A a F dur / moll.

Ceny:

S kovovými nebo kostěnými kroužky: 23 000,- Kč.
S cínovou intarzií: 26 800,- Kč.

Zvuková ukázka, hraje Filip Marek.

Dodací lhůty: 10 - 12 měsíců.

Středověké dudy

Archaická forma nástroje, který se vyskytoval téměř v celé Evropě a jehož vyobrazení se dochovalo na četných historických dokladech.

Melodická píšťala má osm hmatových otvorů, které umožňují hrát diatonickou řadu při použití zavřeného prstokladu, nebo částečně chromatickou řadu při použití prstokladu otevřeného (podobně jako u barokní zobcové flétny).

Basová píšťala zní o jednu, případně o dvě oktávy níž než základní tón melodické píšťaly, s možností přeladění o tón výš - to umožňuje hru v dórské nebo mollové tónině. V případě dvou basových píšťal zní druhá o kvintu, případně o oktávu výš než první.

Vrtání píšťal je válcové. Tvorba tónu pomocí jednoduchého nárazného jazýčku.

Nástroj je vybaven čerpacím měchem, což zamezuje vlhnutí plátků a umožňuje tak stabilnější intonaci a snadnější hru. Zásobní měch je vyroben z přírodní kůže bez srsti, dřevěné díly z javoru nebo z hrušky.

Ladění:
C dur (Tónová řada: H-c1 nebo c-d1).

Další ladění:
C moll, D dur / moll.

Ceny:

jednobordunové: 16 600,- Kč
dvoubordunové: 19 300,- Kč

Dodací lhůty: 8 - 10 měsíců.

: : : Nahoru : : :